Peres és más eljárásokban való képviselet


Ügyfeleink képviseletét ellátjuk peres és nemperes eljárásokban, továbbá más vitarendezési fórumok előtt, valamint közigazgatási eljárások során.

Képviseljük Önt követelések behajtása, kártérítési ügyek, felszámolási, végrehajtási eljárások során, valamint bármilyen egyéb polgári és kereskedelmi jogi, illetve munkaügyi jogvita rendezésében.