Munkajog


Teljes körű tanácsadást nyújtunk az egyedi és kollektív munkajog területén, valamint támogatjuk Önt a személyzeti ügyek minden területén.

Vállaljuk továbbá komplex munkaszerződések, munkaviszonyt megszüntető megállapodások, szakszervezeti megállapodások és egyéb szerződések elkészítését és támogatjuk a létszámleépítések
és adatvédelem területén át valamennyi munkajogi kérdésben.

Szükség esetén képviseljük Önt a bíróságok, továbbá hatóságok előtt vagy a szakszervezettel és az üzemi tanáccsal kapcsolatos tárgyalások során.

Tanácsadást nyújtunk nemzeti és nemzetközi ügyfeleink részére átszervezéseknél, gyakran határokon átnyúlóan is. Támogatjuk Önt a tranzakcióknál és a munkajogi átvilágítások során.