Közbeszerzési jog


Az EU tagállamai általi termékek és szolgáltatások vásárlására vonatkozó jogi keretek, így a közbeszerzés szabályai folyamatosan változnak, mely nagyon körültekintő felkészülést igényel.

Bármely gazdasági terület ajánlattevőit és ajánlatkérőit támogatjuk a közbeszerzési eljárások  valamennyi fázisán át, így különösen építési-, szállítási- vagy szolgáltatási szerződésekkel,  koncessziókkal, pályázatokkal vagy PPP-projektekkel kapcsolatos eljárások során.

Tevékenységünk kiterjed a pályázati kiírások és ajánlatok előkészítésére, beleértve a szerződések megkötését, továbbá az utólagos vizsgálatokat és a szerződések végrehajtását.

Tevékenységünk magába foglalja a jogviták megelőzését és elintézését, de szükség esetén képviseljük ügyfeleinket hatóságok és bíróságok előtt.